เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
หมู่ที่6 ตำบลย่านรี  อำเภอกบินทร์บุรี์  จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทร./โทรสาร 0--3757-4642 E-mail: yanree@hotmail.com
e@hotmail.com

http://www.yanree.go.th
Facebook: http://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.9
รายละเอียด

ข้อมูลดีมาก
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

kanyakorn  nopaket@yahoo.com   1.47.142.138  2019-07-07 20:14:07
   
 

No.8
รายละเอียด

เพื่อนรัก คิดถึงมากๆๆๆๆๆๆๆเลย ติดต่อเพื่อนหน่อยได้มั้ย กระเป๋าตังค์หายโทรศัทพ์พร้อมเงินเยอะด้วยหายก่อนน้ำท่วมหลายเดือนเลยติดต่อเพื่อนไม่ได้เลยขอเบอร์พี่ต้อมที่เคยให้ไว้ก็บอกไม่มี 085-5107931 ต่าย
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://ขอคุยเพื่อนฝน

รัตนา กาฬษร  karason@windowslive.com   118.174.148.170  2012-04-24 10:32:42
   
 

No.7
รายละเอียด

เรียนท่านนายก ท่านมีแผนงานที่จะเปิดกรอบตำแหน่ง จพง. จัดเก็บรายได้ไหมครับ ผมได้สอบขึ้นบัญชีปราจีนไว้ในตำแหน่งนี้ครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://ชุมชนคนท้องถิ่น

เอกชัย  akachai_01529@hotmail.com   125.26.136.152  2011-12-28 14:52:19
   
 

No.6
รายละเอียด

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย ๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร ๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ๗. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา ๘. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ๙. ทรงส่งเสริมการกีฬา ๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป ๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป ๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ ๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ ๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๗. ด้วยความจงรักภักดี ๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา ๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่ ๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน ๒๑. พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม ๒๒. ราชินีคือแม่ของแผ่นดิน ๒๓. ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย ๒๔. เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ ๑๕. เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป ๒๖. เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ๒๗. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๒๘. พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๒๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว ๓๐. โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา ๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน ๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน ๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ ๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป ๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า ๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี ๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต ๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย ๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ๔๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา ๔๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ ๔๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด ๔๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ๔๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ๔๘. ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ๔๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ ๕๐.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย ๕๑. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม. ๕๒. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร ๕๓.ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ๕๔.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๕๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวง ๕๖.ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก ๕๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ๕๘.ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ๕๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ ๖๐.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

regt6  regt06@hotmail.com   125.26.131.81  2011-08-29 11:44:04
   
 

No.5
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อบรมนักเรียน เยาวชน ข้าราชการ อบต. อสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ( ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม วัดยองแยง) ศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดสิ่งเสพติด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ( ศูนย์เลิก สุรา บหรี่ สิ่งเสพติด) วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-991252-3,089-9458328 เว็บไซต์ศูนย์ฯ www.watyongyang.com YouTube – ศูนย์ฯวัดยองแยง E - mail surs_dech2518@hotmail.com , sornram_007@hotmail.com
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.watyongyang.com

พ.สุรเดช มีชัย  surs_dech2518@hotmail.com   125.26.88.149  2011-04-27 08:55:40
   
 

No.4
รายละเอียด

แวะมาเยี่ยมเยือน เยี่ยมชม เวป ค่ะ ฝากความคิดถึง ถึงคุณบุญเทา นายก อบต. อบต.สรายุทธ ม.9 อบต.วิทวัฒน์ ม.1 (อบต.คูณ ม.4 ) และอบต.พิศมัย ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

หลินๆ  anakkaveethongoubol@yahoo.com   125.27.17.169  2010-03-03 14:46:53
   
 

No.3
รายละเอียด

สุขสันต์วันแห่งความรักครับ..ขอให้พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับ ฝากความ คิดถึง ท่าน อบต. วิทวัฒ หมู่ 1 ด้วยนะครับ.. จากเพื่อนเก่า ขอให้ท่าน อบต. เจริญรุ่งเรืองนะครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://-

สวิต   witwut100@hotmail.com   118.174.12.161  2010-02-15 15:55:12
   
 

No.2
รายละเอียด

ขอให้พัฒนา และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

หลินๆ  anakkaveethongoubol@yahoo.com   110.164.237.231  2009-11-24 03:36:07
   
 

No.10
รายละเอียด

โรงงานเรามีการผลิตเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยมีการทำบรรจุภัณฑ์ 5 ชนิด. 1)น้ำยาล้างมือแบบสเปร์ 30กรัม 2)เจลล้างมือขนาดหลอด 70กรัม 3)เจลล้างมือแบบขวดปั้ม 500กรัม 4)เจลล้างมือแกลลอนๆ ล่ะ 5ลิตร 5)น้ำยาฉีดพ่นแกลลอนๆ ล่ะ 5ลิตร หากองค์กรของท่านมีความประสงค์ที่จะ จัดหา/จัดซื้อ ในสินค้าสามารถติดต่อมาได้ที่ เศกสิทธิ์ 0890691313 id line: powsaimai id line: @379clprk kseksit@yahoo.com
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

เศกสิทธิ์ กล่ำโภชน์  kseksit@yahoo.com   124.122.86.218  2020-04-28 16:56:14
   
 

No.1
รายละเอียด

ที่ม.7 ของย่านรี เป็นยังไงกันบ้างค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

แนน  nan_romanticrock@hotmail.com   118.173.251.69  2009-10-09 15:24:17