เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 ราย (ชาย 4 ราย หญิง 2 ราย)
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) รับผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย (ชาย) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) ผู้ป่วยกลับบ้าน 2 ราย (ชาย) มีผู้ป่วยค้างสะสม 4 คน (ชาย 2 คน หญิง 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีรับผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย (หญิง) ผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย (หญิง) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีรับผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย (ชาย 2 /หญิง 1 )ผู้ป่วยกลับบ้าน 3 ราย (ชาย 2/ หญิง 1)มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีรับผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย (หญิง 2) มีผู้ป่วยค้างสะสม 6 คน (ชาย 4 คน หญิง 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีรับผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เพศชาย มีผู้ป่วยค้างสะสม 4 คน (ชาย 4 คน)
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI)ไม่มีรับผู้ป่วยเพิ่ม มีผู้ป่วยค้างสะสม 3 คน (ชาย 3 คน)
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) รับผู้ป่วยเพศชาย​ 1​ ราย มีผู้ป่วยค้างสะสม 3 คน (ชาย 3 คน)
ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) ไมมีผู้ป่วยกลับบ้านและไม่มีรับเคสเพิ่ม มีผู้ป่วยค้างสะสม 2​ คน (ชาย 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI)ผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย (ชาย) มีผู้ป่วยค้างสะสม 2​ คน (ชาย 2 คน)
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI)รับผู้ป่วยชายเพิ่ม 2 คน (ผู้ใหญ่ 1 คน เด็ก 1 คน)​ มีผู้ป่วยค้างสะสม 3​ คน (ชาย 3 คน)​
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564


   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานศูนย์พักคอยตำบลย่านรี (CI) มีผู้ป่วยกลับบ้าน 1 ราย (หญิง) มีผู้ป่วยค้างสะสม 1​ คน (ชาย 1 คน)​
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย