องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


12 พ.ค.65 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565


12 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก บ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2022-05-12
2022-05-10
2022-05-06
2022-04-11
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-03
2022-04-01
2022-03-31
2022-03-30